Gnissla tänder

Att gnissla tänder innebär att man vanemässigt biter ihop tänderna hårt

Alla har perioder i livet då ens livssituation framkallar tandgnissling. Det betyder inte att man gör det för jämnan, men man kan ändå behöva hjälp för att ta sig igenom dessa perioder utan att tänderna tar skada.
Play Video

Vad innebär det att gnissla tänder?

Att gnissla eller pressa tänder innebär att man vanemässigt biter ihop tänderna hårt. Ofta sker det i sömnen eller så gör man det omedvetet när man är stressad eller koncentrerad.
Play Video

Undersökning hos tandläkaren

Tandgnissling kan bero på en rad olika faktorer, både fysiska och psykiska, därför går man i samband en undersökning igenom ett brett spektrum av möjliga orsaker.
Play Video

Åtgärder hos tandläkaren

När undersökningen är gjord och vi kommmit fram till vad problematiken är gör vi en behandlingsplan som ofta grundar sig i ett avslappningsprogram för munnen eller någon typ av skena för att förhindra pressandet.

Vanliga symtom

Tandgnissling kan bero på en rad olika faktorer, både fysiska och psykiska, därför går man under en undersökning igenom ett brett spektrum av möjliga orsaker.

Åtgärder

Behandlingen går ut på att bryta ovanan att gnissla eller pressa ihop käkarna. Bara att få insikt om problemet är en stor hjälp. Vanligen blir man ordinerad en kombination av ett träningsprogram med speciella rörelser som gör att käkmusklerna slappnar av, detta ihop med en bettskena.
Gnissla tänder är vanligt

Uppemot 50% av alla svenskar gnisslar tänder i någon utsträckning. Alla har perioder i livet då man någon gång gnisslar tänder. Ofta kopplat till stressande livshändelser.

Mer info: Vad innebär det att gnissla tänder?​

Att gnissla eller pressa tänder innebär att man vanemässigt biter ihop tänderna hårt. Ofta sker det i sömnen eller så gör man det omedvetet när man är stressad eller koncentrerad.
Alla har perioder i livet då ens livssituation framkallar tandgnissling. Det betyder inte att man gör det för jämnan, men man kan ändå behöva hjälp för att ta sig igenom dessa perioder utan att tänderna tar skada.

Symptomen från denna överaktivitet i käkarna sträcker sig från huvudvärk, ömhet och spändhet i käkmusklerna till ilningar i tänderna på grund av emaljskador eller till och med spruckna tänder. Oberoende av vilka symptom man har så kan orsaken vara att man överbelastar käkarna och käkmuskulaturen.

Vid ett första besök kan tandläkaren oftast se ifall en patient gnisslar tänder. Om man dessutom ofta vaknar med ömhet i käkmusklerna eller frekvent drabbas av huvudvärk kan det ses som ytterligare bekräftelse på att tandgnissling är problemet. Käkmusklerna sträcker sig över hela huvudet och är de överansträngda så kan det lätt framkalla spänningshuvudvärk. Att ha problem med käkarna kan ibland även härledas från nacke och axlar då smärtan avspeglas i käkmuskulaturen och kringliggande vävnader.

I vissa fall kan även ens egen grundanatomi i munnen, ens så kallade bett, ge upphov till tandgnissling. En del systemiska sjukdomar till exempel artrit, artros eller reumatism kan skapa obalans i bettet eftersom käkledens benstruktur förändras.

Käkledsknäppningar hör till vardagen och orsakar vanligtvis inga symtom mer än att man kan tycka att det låter obehagligt när man tuggar. Det är ofta orsakat av en lättare överansträngning i käken som i sin tur inte behöver bli värre eller behandlas. Detta är i regel inte något större problem så länge det inte medför smärta eller att käkleden låser sig.

Oavsett graden av dina besvär i käkarna så finns det åtgärder hos tandläkaren som kan lindra och behandla problematiken.

Mer info: Undersökning hos tandläkaren när man gnisslar eller pressar tänder

Tandgnissling kan bero på en rad olika faktorer, både fysiska och psykiska, därför går man under en undersökning igenom ett brett spektrum av möjliga orsaker.

Undersökningen börjar alltid med ett samtal där vi ställer frågor om din livssituation, stress eller fysisk aktivitet, eventuella ovanor så som tuggummituggande eller nagelbitning samt frågor som rör läkemedel och sjukdomshistorik.
I munnen kontrollerar vi om det finns några tandavtryck på tungan eller på kindens slemhinna, vilket kan indikera att det är en överaktivitet i käken. Vi ser över antalet tandkontakter för att avgöra hur krafterna fördelas över tänderna och om bettet är balanserat. Hur underkäken glider i förhållande till överkäken i olika riktningar är också viktigt för att bettet skall fungera väl utan några problem och även det ses över.

Käkmuskulatur och omkringliggande vävnader undersöks för att se om något framkallar obehag. När tandläkaren gjort en genomgående analys av situationen och klarlagt vilka förutsättningarna som finns kan man börja prata om vilka åtgärder och behandlingar som är relevanta.

Mer info: Åtgärder vid tandläkarbesök

Behandlingen går ut på att bryta ovanan att gnissla eller pressa ihop käkarna. Bara att få insikt om problemet är en stor hjälp. Vanligen blir man ordinerad en kombination av ett träningsprogram med speciella rörelser som gör att käkmusklerna slappnar av, detta ihop med en bettskena.

Bettskenan har två huvudsakliga syften, dels att skydda tänderna mot det höga slitage som uppkommer när man pressar ihop käkarna hårt, och dels att den fördelar trycket jämt över hela käken vilket får närliggande muskler att slappna av.

Det är också viktigt att undersöka eventuella ojämnheter i tandraden då gnissling ofta orsakar just detta. Tappade fyllningar eller tänder bör också ersättas eftersom de tänder man har kvar annars slits ännu snabbare då de utsätts för en ojämn belastning.

Har man andra fysiska besvär som ont i nackmusklerna eller musklerna i ansiktet kan man behöva behandling av en sjukgymnast eller en naprapat. I vissa fall kan även värktabletter och akupunktur hjälpa för just långvariga smärtor i käkmusklerna. Ibland remitterar vi till en bettfysiolog som är en specialistutbildad tandläkare som behandlar patienter med smärta och störningar i käksystemet.

Hos tandläkaren behandlar vi de flesta bettfysiologiska problemen med både bettskena och rörelseövningar och för en lyckad behandling krävs att patienten använder båda verktygen regelbundet. Följer man de ordinerade behandlingarna blir nästan alla symptomfria.

Scroll to Top