Ilningar

de vanligaste orsakerna till att ilningar uppstår är slitage, erosion och karies.

Ilningar i tänder är ett vanligt problem som många söker vård för. Orsakerna till uppkomsten kan vara många, men gemensamt för alla är att tanden på något sätt har blivit skadad så att tandnerven är mer lättirriterad.
Play Video

Vad beror ilningar på?

Ilningar i tänder är ett vanligt problem. Några av de vanligaste orsakerna till att ilningar uppstår är slitage, erosion och karies.
Play Video

Så motverkas ilningar

För att nerven i tanden skall sluta vara irriterad krävs en intakt yta. I längden är fluorbehandling det bästa men ibland kan det behövas andra strategier om tanden tex har en större skada på sig.
Play Video

Behandling av ilningar

Eftersom att orsaken till att ilningar uppstår kan vara så olika så vidtas väldigt skilda behandlingar från fall till fall.

Vanliga Orsaker

Orsakerna till uppkomsten kan vara många, men gemensamt för alla är att tanden på något sätt har blivit skadad så att tandnerven är mer lättirriterad. När tanden då kommer i kontakt med exempelvis mat eller med tandborsten så irriteras nerven och man upplever smärta i form av ilningar.

Åtgärder

Borsta tänderna noga morgon och kväll i två minuter och skölj inte munnen med vatten efteråt eftersom att man då sköljer bort fluoret. Vissa personer kan behöva extra tillskott av fluorbehandling. Detta är något tandläkare eller tandhygienist kan hjälpa till att bedöma.
Ilningar i tänder är ett vanligt problem

Runt hälften av alla människor i Sverige har problem med ilningar till och från, utan att det är något allvarligt fel på tänderna, och oftast går det över av sig själv.

Mer info: Vad beror ilningar i tänderna på?

Ilningar i tänder är ett vanligt problem som många söker vård för. Orsakerna till uppkomsten kan vara många, men gemensamt för alla är att tanden på något sätt har blivit skadad så att tandnerven är mer lättirriterad. När tanden då kommer i kontakt med exempelvis mat eller med tandborsten så irriteras nerven och man upplever smärta i form av ilningar.

Några av de vanligaste orsakerna till att ilningar uppstår är slitage, erosion och karies.

Slitage kan uppstå ifall du har fel tandborstteknik eller för hård tandborste. Detta medför att tandköttet drar sig tillbaka så att rotytan, den så kallade tandhalsen, blottas vilket kan skapa ilningar. Även att gnissla tänder, vilket många gör i sömnen eller omedvetet när de är stressade, sliter på emaljen och kan skapa ilningar. Gnisslande kan också överbelasta tanden och skapa små mikrosprickor i emaljen som med tiden kan frakturera och ge besvär i form av ilningar.

Erosionsskador, eller frätskador, å andra sidan beror på förhöjd halt av syra i munnen och kommer vanligtvis från sura drycker och syrlig mat eller godis, men kan också vara en följd av ätstörningar som bulimi. I fallen av bulimi är det tändernas återkommande kontakt med den frätande magsyran som är det skadliga.

Erosionsskador är alltså en kemisk upplösning av tandemaljen utan bakteriers inverkan. Emalj börjar lösas upp vid ungefär pH 5,5 medan dentin, alltså tandens inre vägg, är ännu känsligare och tål endast ett pH på ca 6,5. Detta kan sättas i relation till att en cola eller vanlig energidryck har ett pH runt 2,5.

Alla typer av större skador på tanden som lämnar dentinet blottat ger upphov till ilningar. Exempelvis kan det vara frakturer, djupa hål i tanden eller om man tappat en fyllning. Ilningar kan också vara en varningssignal att något allvarligt håller på att hända med tanden så det bör alltid kollas upp för säkerhets skull. Värt att nämna är dock att runt hälften av alla människor i Sverige har problem med ilningar till och från, utan att det är något allvarligt fel på tänderna, och oftast går det över av sig själv.

Mer info: Så motverkas ilningar

När vi äter eller dricker så sjunker pH-värden i munnen och emaljen blir mjuk och har lättare att luckras upp. Därför är det viktigt att man låter tänderna vila minst två timmar mellan måltiderna. Då får saliven en chans att återställa pH-balansen i munnen.

Man bör heller inte borsta tänderna direkt efter en måltid, då emaljen fortfarande är mjuk från syraangreppet från maten. Helst bör man låta det gå minst 30 minuter innan borstning. Vill man skynda på processen kan man skölja munnen med vatten, vilket påskyndar neutraliseringen av syraangreppet.

Borsta tänderna noga morgon och kväll i två minuter och skölj inte ur munnen med vatten efteråt eftersom att man då sköljer bort fluoret. Fluor är ett av de bästa medlen vi har för att stärka tandytan så det vill man inte skölja bort. Behöver du ändå skölja efteråt så använd ett fluoridpreparat som innehåller 0,2% natriumflourid.

Det finns även vissa tandkrämer som lindrar ilningar. Dessa innehåller ett protein som heter arginin, vilket täpper till dentinkanalerna. Arginin finns naturligt i vårt saliv, men man får ett extra tillskott på det här sättet.

Vissa personer kan behöva extra tillskott av fluorbehandling. Detta är något tandläkare eller tandhygienist kan hjälpa till att bedöma, därför är det viktigt att man går på regelbundna undersökningar.

Mer info: Behandling av tänder som ilar

Eftersom att orsaken till att ilningar uppstår kan vara så olika så vidtas väldigt skilda behandlingar från fall till fall.

Ifall problemet är att man gnisslar tänder kan en bettskena vara lämplig. Bettskenan avlastar tänderna från det konstanta tryck de utsätts för av att man pressar ihop käkarna. Avlastningen gör att emaljen får chans att återhämta sig och symptomen avtar.

Har man kariesangrepp, alltså hål i tänderna, så lagas hålen. När man inte längre har öppna “sår”, eller “öppna kanaler” rakt in i tanden kommer nerven i tanden bli mindre känslig och inte reagera lika kraftigt på till exempel varmt och kallt.

I fallet av blottade tandhalsar kan man behandla med en tunn plastfilm för att lindra de mest akuta symptomen. När den blottade ytan får ett extra lager skydd påverkas nerven inte lika mycket av temperatur eller ph-förändringar. Detta ska man dock mer betrakta som en akut lösning för att mildra de värsta symptom, långsiktigt bör man komma till insikt om den bakomliggande orsaken som gjort att tandhalsen blottats. Det kan till exempel röra sig om att skaffa sig en bättre tandborste och en bättre borstningsteknik.

Vid erosionsskador, eller så kallade frätskador, lagas eller lackas tanden beroende på hur stora skadorna är. Lackning gör man vid mindre skador eller i förebyggande syfte medan lagning sker ifall skadan är större. Oberoende av om behandlingen är av förebyggande karaktär eller för att reparera en skada får vi en mer skyddande yta på tanden vilket lindrar ilningar.

Scroll to Top