ISO 14001

Miljödiplomering

Miljödiplomerade

Vår mottagning är miljödiplomerad. Det innebär bland annat att verksamheten utöver att uppfylla lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet:
  • Arbetar med förebyggande tandvård för att minimera användningen av miljöbelastande produkter
  • Har väl utformade rutiner för hantering av kemikalier, läkemedel, avfall och material samt för energianvändning så att belastningen på miljön minimeras
  • Engagerar alla medarbetare i miljöarbetet
  • Ställer miljökrav i kontakter med leverantörer
  • Arbetar med ständiga förbättringar på miljöområdet.
Praktikertjänsts diplomering har utvecklats i samarbete med expertis i universitet och näringsliv.

Tandvård med miljön i åtanke

Vi håller oss alltid uppdaterade med de senaste inom miljö- och hälsovård. Både för våra anställdas hälsa och för att vårt företag ska vara så skonsamt mot planeten som möjligt.
Scroll to Top