Tandlossning

Tandlossning är kroppens försvarsmekanism för att förhindra att bakterier tar sig vidare ut i blodomloppet

Det skiljer sig stort i hur benägen en person är med att få problem med tandlossning. Därför kan vissa vara ganska slarviga med sin munhygien medan en annan behöver hålla en väldigt hög nivå av renlighet för att undvika att utveckla tandlossning
Play Video

Vad är tandlossning?

Vad som händer är att bakterier lägger sig på tandens yta, i form av plack eller tandsten. Det börjar som en tandköttsinflammation, detta märks av genom att tandköttet blir rött och svullet och lättblödande.
Play Video

Vad kan jag göra själv?

Så länge du är vaksam på ifall det börjar ömma i tandköttet och du lätt börjar blöda – och du då vidtar åtgärder som att vara extra noga med tandborstning samt rengöring mellan tänderna – så kan du själv förebygga att sjukdomen uppstår.
Play Video

Behandling av tandlossning

Det skiljer sig stort i hur benägen en person är med att få problem med tandlossning. Därför kan vissa vara ganska slarviga med sin munhygien medan en annan behöver hålla en väldigt hög nivå av renlighet.
Play Video

Resultat och uppföljning

Har du en gång fått diagnosen tandlossning är det viktigt med regelbundna uppföljningar och hygienistbesök eftersom risken alltid finns att sjukdomen kan bli aktiv igen.

Vanliga symtom

Det är sällan man känner några symtom som värk, istället fortgår den här sjukdomen i det tysta under flera år och tanden blir allt lösare. Ju tidigare vi upptäcker sjukdomen desto större chans har vi att få den att avstanna.

Åtgärder

Att drabbas av tandlossning betyder nödvändigtvis inte att du kommer förlora alla dina tänder. Med vår hjälp och ditt engagemang så är chanserna goda att vävnaden runt tänderna tillfrisknar.
Har du en gång fått diagnosen tandlossning är det viktigt med regelbundna uppföljningar

Tandlossning är en kronisk sjukdom, det innebär att vi inte kan “bota dig” utan bara förhindra att sjukdomen vidareutvecklas. Målet med behandlingen hos oss är att du som patient ska få behålla dina tänder.

Mer info: Vad är tandlossning?

Tandlossning är kroppens egna försvarsmekanism för att förhindra att bakterier tar sig vidare ut i blodomloppet. Det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och ungefär hälften av Sveriges befolkning har det i någon grad.

Vad som händer är att bakterier lägger sig på tandens yta, i form av plack eller tandsten.

Det börjar som en tandköttsinflammation, detta märks av genom att tandköttet blir rött och svullet och lättblödande. I det här stadiet kan man få inflammationen att läka ut utan bestående skada genom god och regelbunden munhygien.

Om man däremot inte behandlar den kommer bakterierna angripa tandens fäste i käkbenet, det är nu vi kallar det tandlossning! Det är sällan man känner några symtom som värk, istället fortgår den här sjukdomen i det tysta under flera år och tanden blir allt lösare.

Ju tidigare vi upptäcker sjukdomen desto större chans har vi att få den att avstanna. Skadan i käkbenet kommer vara bestående men vi kan hjälpa till att behandla så att det inte blir värre, det är därför det är så viktigt att inte låta det fortgå en längre tid utan uppsikt.

Mer info: Vad kan jag göra själv för att förebygga tandlossning?

Varje gång du äter och dricker bildar dom bakterierna du har i munnen slaggprodukter, detta kallar vi plack. Får placket ligga kvar på tänderna blir tandköttet runt omkring inflammerat.

Den bästa åtgärden du kan göra själv är att dagligen avlägsna placket, det är det du gör när du borstar tänderna. Tandborsten gör dock inte rent mellan tänderna och för att komma åt de områden som tandborsten inte når behöver du antingen tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste. Vi rekommenderar att du borstar tänderna två minuter morgon och kväll och gör rent mellan tänderna en gång per dag.

Har du inflammation i tandköttet så läker den ut ifall du följer de här råden. Du märker att det blir friskt genom att tandköttet slutar blöda och ömma.

Om placket däremot får ligga kvar på tänderna så förkalkas det och blir hårt, detta kallar vi tandsten. Tandsten kan du inte borsta bort. För att avlägsna den behöver du professionell hjälp av tandvårdspersonal. Antingen skrapar man bort tandstenen för hand, eller så tar man hjälp av ett ultraljud som “skakar” bort tandstenen.

Så länge du är vaksam på ifall det börjar ömma i tandköttet och du lätt börjar blöda – och du då vidtar åtgärder som att vara extra noga med tandborstning samt rengöring mellan tänderna – så kan du själv förebygga att sjukdomen uppstår. God daglig munhygien ger dig dom bästa förutsättningarna för att hålla sjukdomen i schack samt är också avgörande för att eventuell behandling lyckas.

Mer info: Behandling av patient med tandlossningssjudom

Det skiljer sig stort i hur benägen en person är med att få problem med tandlossning. Därför kan vissa vara ganska slarviga med sin munhygien medan en annan behöver hålla en väldigt hög nivå av renlighet.

Hos tandläkaren eller tandhygienisten får du reda på om du är en person som riskerar att utveckla problem och hur du skall göra för att undvika problemen. Vi ger dig handfasta rekommendationer utifrån just dina förutsättningar för att du ska kunna hantera sjukdomen så bra som möjligt.

Tandlossning är en kronisk sjukdom, det innebär att vi inte kan “bota dig” utan bara förhindra att sjukdomen vidareutvecklas. Målet med behandlingen hos oss är att du som patient ska få behålla dina tänder.

Det tandläkaren eller tandhygienisten gör rent praktiskt är att ta bort beläggningar av plack och tandsten så att tandytan blir ren. En ren tandyta minskar inflammationen runt tanden. Har du inte längre en inflammation i området kommer vävnaden att tillfriskna och benet att sluta dra sig tillbaka från tanden.

Regelbunden kontakt med tandläkare eller tandhygienist är mycket viktigare för en person som har en hög risk att utveckla tandlossningssjukdom. Har en patient förlorat benstöd runt tanden kommer det inte tillbaka av sig själv. Det är därför det är så viktigt att hitta de som har en högre risk i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna förebygga och stoppa sjukdomen i sin linda.

Mer info: Resultat och uppföljning av patienter med tandlossningssjukdom

En patient som tidigare haft en obehandlad tandlossning har under sjukdomsförloppet förlorat ben runt tanden. Benet i käken växer inte tillbaka, inte ens efter utläkning. Förlusten av ben kan man inte observera medan sjukdomen är aktiv eftersom tandköttet då är inflammerat och svullet.

När svullnaden går ner, efter utläkning och att friska förhållanden har uppnåtts, lägger sig tandköttet åter stramt runt tanden så som det ska vara. Eftersom man tidigare, när sjukdomen var aktiv, förlorat ben runt tanden hamnar nu tandköttet längre ner på tanden. Rotytorna blir mer blottade och tänderna upplevs som längre. En lyckad behandlad tandlossning har tyvärr den bieffekten av tänder som upplevs som lite längre, vilket kan störa vissa mer än andra. Fördelen är ju såklart att man får behålla tänderna.

Har du en gång fått diagnosen tandlossning är det viktigt med regelbundna uppföljningar och hygienistbesök eftersom risken alltid finns att sjukdomen kan bli aktiv igen.

Tandlossning är den näst vanligaste orsaken till att man förlorar en tand. Karies, alltså vad vi i dagligt tal kallar “hål i tänderna”, är fortfarande den vanligaste orsaken. Att drabbas av tandlossning betyder nödvändigtvis inte att du kommer förlora alla dina tänder. Med vår hjälp och ditt engagemang så är chanserna goda att vävnaden runt tänderna tillfrisknar.

Scroll to Top