Karies

Karies - hål i tänderna

Karies brukar kallas för en multifaktoriell sjukdom. Karies kan uppkomma hos alla människor om balansen mellan ”angrepps-faktorer och försvarsfaktorer” rubbas under en längre tid.
Play Video

Vad är karies?

Karies är en sjukdom och orsakas av bakterier som finns på tandytan. Problem uppstår när det blir en obalans mellan bakteriernas angrepp och munnens försvar.
Play Video

Hur kan jag undvika karies?

Tänderna behöver en viloperiod. Undvik därför att småäta mellan måltiderna, men framför allt, minska ner på det söta. Drick vatten om du är törstig. Får tänderna vila minst två timmar mellan målen får saliven en chans att återställa balansen i munnen.
Play Video

Behandling av karies

Vid en undersökning kan tandläkaren eller tandhygienisten upptäcka tidiga kariesskador. Då får du råd om hur du ska förhindra att skadan blir större eller att nya skador uppkommer. Det kan handla om kost, munhygien och extra fluor som kan göra att du undviker en lagning av tanden.

Vanliga symtom

Tidig karies känner man inte. När hålet blir djupare kan du uppleva ilningar i tanden. När du börjar få tandvärk betyder det att skadan gått djupt och att tandnerven blivit inflammerad.

Åtgärder

Vid ett djupt kariesangrepp påverkas ibland själva pulpan, alltså tandnerven, negativt vilket kan skapa både ilningar och till och med ge upphov till tandvärk. I det här läget söker de allra flesta hjälp. Ibland går det att laga tanden och pulpan återhämtar sig, men i vissa fall får man rotfylla tanden först.
I Sverige är karies är den vanligaste orsaken till att tänder går förlorade

Karies uppkommer hos alla människor när balansen mellan ”angrepps”- och ”försvarsfaktorer” rubbas. Balansen upprätthålls till stor del genom att vi håller tänderna så rena som möjligt från bakteriebeläggningar, undviker sötsaker samt använder fluor.

Mer info: Vad är karies?

Karies är det medicinska ordet för vad som vanligt kallas hål i tänderna och det är det vanligaste problemet man får i munhålan. Karies bildas när det uppstår en obalans mellan saliven vi har i munnen, vilket har antibakteriella egenskaper, och en viss typ av bakterier. 

De allra flesta munbakterier är goda och hjälper oss hålla rent i munnen, men det finns en viss typ som skapar problem. De lever på sockret som finns i den mat och dryck vi konsumerar. Bakterierna omvandlar sockret till skadliga syror som fräter på tanden och luckrar upp tandens yta. Ifall saliven inte är tillräckligt stark eller inte får tillräckligt med tid på sig att rensa upp dessa syraangrepp, så leder detta så småningom till karies. Det är alltså en obalans mellan saliven, vilket är munnens egna försvar, och bakteriernas angrepp som orsakar hål i tänderna. 

Människor är olika känsliga för att utveckla karies. Detta beror delvis på att bakteriesammansättningen man har i munnen varierar stort mellan individer men den påverkas även av många externa faktorer som till exempel vad vi äter och hur ofta vi äter. 

Ett hål tar lång tid att bildas men börjar alltid som en mindre skada i emaljen som sedan ostört får fortsätta fräta på tandytan. Bakterierna tar sig sakta djupare in i tanden, in till dentinet och sedan genom det vidare in till nerven i tanden.

Mer info: Vad kan jag göra för att undvika karies?

Ett av de bästa sätten att hålla karies borta är att hålla sig till regelbundna måltider, alltså kan man undvika att småäta i så stor utsträckning som möjligt, så är det bra. 

Eftersom att allt vi äter innehåller socker i någon utsträckning så bör man låta tänderna vila minst två timmar mellan måltiderna. Då får saliven en chans att återställa balansen i munnen. Självklart ju högre sockerhalt det man äter har, som exempelvis läsk och godis, ju längre tid tar det för saliven att återställa balansen. Även direkta syraangrepp, som är vanliga genom sura saker som citron, vinäger, läsk och energidrycker, ger upphov till hål. Det låga pH-värdet fräter på emaljen och även i detta fall behöver saliven neutralisera skadan, vilket tar minst två timmar. 

Man bör också borsta tänderna med fluortandkräm, morgon och kväll i två minuter. Var noga med att inte skölja munnen med vatten efteråt – då sköljer man bort fluoret. Fluor är det ämnet som enligt all forskning skyddar tänderna absolut bäst. För extra bra effekt bör man även skölja munnen med ett fluoridpreparat som innehåller 0,2% natriumflourid, vilket står på flaskan. 

Att regelbundet gå till tandläkare eller tandhygienist på undersökningar är också en billig försäkring mot att större kariesskador inträffar. Ju tidigare vi kan upptäcka en kariesskada desto större chans har vi att förhindra att skadan blir större eller att nya skador uppkommer.

Mer info: Hur behandlas karies i tänderna hos tandläkaren?

Beroende på hur långt gånget kariesangreppet är så krävs olika åtgärder. 

Ifall skadan endast sitter i emaljen, vilket är tandens yttersta skikt, så kan man få angreppet att avstanna med relativt enkla medel. Hos tandläkaren får du rekommendationer som passar just dig personligen; vanligtvis rör det sig om råd gällande kost, munhygien samt olika typer av fluorpreparat. Följer du dessa rekommendationer förhindrar du att kariesangreppet utvecklas och förmodligen slipper du även laga tanden. Du har nästan aldrig några symptom i det här stadiet. 

Har kariesangreppet däremot gått in i dentinet, vilket är tandens inre lager, kommer den tyvärr inte avstanna, inte ens om man följer de råd man fick av tandläkaren i det tidigare skedet. Istället kommer kariesangreppet oundvikligt växa sig allt större. Detta beror på att dentinet är betydligt känsligare för syrapåverkan än vad emaljen är. I det här skedet kan man ha symptom i form av ilningar, tandköttsinflammation i området eller mat som fastnar för att nämna några. Ofta är det dock fortfarande symtomfritt. I det här läget måste tanden lagas. 

När kariesangreppet gått så långt att det är nära, eller till och med in till nerven kommer man kanske kunna klara det med en väldigt stor fyllning, men mer troligt är att tanden behöver rotfyllas. Det innebär att man tar bort nerven och fyller igen hålrummet med ett gummimaterial. 

Vid ett djupt kariesangrepp påverkas ibland själva pulpan, alltså tandnerven, negativt vilket kan skapa både ilningar och till och med ge upphov till tandvärk. I det här läget söker de allra flesta hjälp. Ibland går det att laga tanden och pulpan återhämtar sig, men i vissa fall får man rotfylla tanden först.

Scroll to Top