Tandvärk

Har du kraftig tandvärk är det tyvärr inte mycket du kan göra själv

Tandvärk försvinner väldigt sällan av sig själv. Värken kan göra uppehåll och försvinna tillfälligt men i regel kommer den tillbaka om man inte hittar och eliminerar grundorsaken.
Play Video

Vanligaste orsakerna till tandvärk

Tandvärk kan bero på en mängd orsaker, allt från något så enkelt som att man slagit i tanden till den mer komplicerade neurogena smärtan.
Play Video

Vad kan jag göra själv?

Tandvärk försvinner väldigt sällan av sig själv. Värken kan göra uppehåll och försvinna tillfälligt men i regel kommer den tillbaka om man inte hittar och eliminerar grundorsaken.
Play Video

Hur behandlas tandvärk?

Första åtgärden hos tandläkaren är att försöka lokalisera varifrån smärtan kommer. Ibland är det väldigt enkelt och patienten kan själv peka ut exakt var det gör ont, men i andra fall är det betydligt svårare att hitta vad problemet är och från vilken tand det kommer.

Vanliga orsaker

Tandvärk kan bero på en mängd orsaker, allt från något så enkelt som att man slagit i tanden till den mer komplicerade neurogena smärtan. Den allvarligare värken, den som de flesta söker vård för – den som gör olidligt ont – beror vanligtvis på en inflammerad eller död tand.

Åtgärder

Första åtgärden hos tandläkaren är att försöka lokalisera varifrån smärtan kommer. Ibland är det väldigt enkelt och patienten kan själv peka ut exakt var det gör ont, men i andra fall är det betydligt svårare att hitta vad problemet är och från vilken tand det kommer. I vissa fall är det till och med så osäkert att man är tvungen att avvakta några dagar innan man med säkerhet kan säga vad problemet är.
När man skaffat sig en bild av problematiken är nästa steg att röntga och undersöka

Första åtgärden hos tandläkaren är att försöka lokalisera varifrån smärtan kommer. Ibland är det väldigt enkelt och patienten kan själv peka ut exakt var det gör ont, men i andra fall är det betydligt svårare att hitta vad problemet är och från vilken tand det kommer.

Mer info: Vanligaste orsakerna till tandvärk​

Tandvärk kan bero på en mängd orsaker, allt från något så enkelt som att man slagit i tanden till den mer komplicerade neurogena smärtan.

Den allvarligare värken, den som de flesta söker vård för – den som gör olidligt ont – beror vanligtvis på en inflammerad eller död tand. I fallet av en inflammerad nerv kan det till och med göra så ont att det är svårt att avgöra från vilken tand värken kommer från och i vissa fall till och med svårt att avgöra om värken kommer från över- eller underkäken. Om tanden istället reagerar mer på tryck, alltså när man biter ihop eller tuggar, så är problemet då vanligtvis en varkula som ligger under tanden.

Några orsaker till att tandvärk uppkommer är bland annat stora kariesangrepp, djupa fyllningar från tidigare kariesangrepp som nu släppt, sprickor i tänderna eller att man någon gång slagit i tanden, även om det var för flera år sedan.

Tandvärk kan också orsakas av tandlossning. I regel gör tandlossning inte ont, men den kan akutiseras och då leda till värk. Denna typen av problem är vanligare ifall man inte har haft regelbunden kontakt med tandläkare vilket medfört att stora mängder tandsten bildats under tandköttskanten.

Kraftigare inflammationer i tandköttet, ofta runt visdomständer i samband med att de bryter fram, kan också upplevas som tandvärk. Man kan bli väldigt svullen i samband med den här typen inflammationer och svullnaden kan sprida sig ner mot halsen, då är det viktigt att söka vård.

Tänder läker inte ut av sig självt som ett mindre sår på någon annan del av kroppen gör. Drabbas man av tandvärk är tyvärr risken stor att smärtan kommer förvärras och sökefr man inte vård finns även risken för att ett allvarligare hälsotillstånd uppstår.

Mer info: Vad kan jag göra själv åt tandvärk?

Tandvärk försvinner väldigt sällan av sig själv. Värken kan göra uppehåll och försvinna tillfälligt men i regel kommer den tillbaka om man inte hittar och eliminerar grundorsaken.

För att illustrera det här kan vi ta exemplet med en inflammerad nerv. Under tiden inflammationen är aktiv gör det väldigt ont, men med tiden kommer till slut nerven att dö. När detta händer upphör smärtan. Den drabbade kan då tro att problemet är över och därmed inte uppsöka vård.

Vad som sedan händer är att bakterier samlas i den döda nerven och med tiden bildas en varkula under tanden. Varkulan växer, smärtan återvänder och tanden börjar nu bli allt lösare. För varje dag som går ökar nu risken att man måste ta bort hela tanden. Det är därför det är så viktigt att så snabbt som möjligt komma igång med en behandling när man har symptom. Ju tidigare man kan komma igång med en behandling desto större chans har man att behålla tanden.

I vissa delar av munnen, – och i sällsynta fall, – kan den här varkulan sprida sig ner till hjärtat och framkalla ett livshotande tillstånd som kallas mediastenit. Det här är såklart oerhört ovanligt och inte något man ska gå runt att vara rädd för, men man bör heller inte strunta i den här typen av problem bara för att det inte ömmar och smärtar just för tillfället.

Ett annat exempel på tandvärk är när det ömmar runt en visdomstand. Ofta är det då matrester, bakterier eller tandsten som samlat sig bakom tanden där det är svårare att göra rent. När tillräckligt mycket bakterier ansamlats kan kroppen inte längre ta hand om det själv och det svullnar, blöder och ibland kan man få svårt att gapa och svälja. Om man låter det gå för långt kan svullnaden gå ner mot halsen och då leda till andningssvårigheter.

Tyvärr är det inte mycket man kan göra själv när det gått så långt att du har kraftig tandvärk, inga huskurer har någon beständig effekt. Preparat som antibiotika kan eventuellt lindra symptomen tillfälligt, men för att åtgärda grundorsaken måste man ha professionell hjälp av tandläkare.

Mer info: Hur behandlas tandvärk?​

Första åtgärden hos tandläkaren är att försöka lokalisera varifrån smärtan kommer. Ibland är det väldigt enkelt och patienten kan själv peka ut exakt var det gör ont, men i andra fall är det betydligt svårare att hitta vad problemet är och från vilken tand det kommer. I vissa fall är det till och med så osäkert att man är tvungen att avvakta några dagar innan man med säkerhet kan säga vad problemet är.

När man skaffat sig en bild av problematiken är nästa steg att röntga och undersöka i munnen för att säkerställa diagnosen.

I exemplet som vi nämnt tidigare, med varkulan under tanden, finns det två lösningar; rotfylla eller ta bort tanden. En diskussion förs med patienten vad som ska göras och en rad olika faktorer lyfts upp som: Syns tanden? Har tanden en viktig roll i munnen? Hur stor är chansen att lyckas med behandlingen? Hur kommer det kännas att vara utan en tand, både fysiskt och mentalt?

Alla har olika prioriteringar med vad de anser är viktigt. För en patient kan avsaknaden av en tand spela mindre roll, medan för en annan kan det vara oerhört viktigt att inga tänder går förlorade. I samråd med patienten kommer vi överens om den bästa behandlingen. Vissa behandlingar kan utföras vid ett enstaka tillfälle medan andra kan kräva flera återbesök för att säkerställa att värken inte kommer tillbaka.

Vi har reserverade tider för akuta problem, som till exempel tandvärk, och när du kommer till oss är alltid vår högsta prioritet att du ska gå härifrån smärtfri.

Scroll to Top